Dekarbonizácia

PRINCÍP DEKARBONIZÁCIE

Na zabezpečenie správneho chodu motora je potrebné pravidelne odstraňovať karbónové nánosy. Tieto vznikajú tak, že určité množstvo paliva zostáva nespálené, pretože spaľovanie v motore nikdy nebolo na 100%. Neefektívnym spaľovaním vzniká karbón, ktorým sa motor zanáša. V súčasnej dobe sú známe dva rozdielne spôsoby na ich odstraňovanie.

  • Prvý je finančne náročný a komplikovaný a pozostáva z demontáže všetkých motorových dielov, ich vyčistenia a následnej spätnej montáže.
  • Druhý spôsob je dekarbonizácia, t.j. zbavenie nánosov vodíkom cez sací trakt všetkých typov motorov. Je to proces, ktorý sa aktívne využíva v mnohých krajinách ako napr. Francúzsko, Anglicko, USA, Mexiko, Švajčiarsko ... na motoroch s objemom od 250 do 75 000 cm3 rôznych dopravných prostriedkov od motocyklov, osobných a nákladných automobilov až po poľnohospodárske stroje, lode ...

S naším zariadením máte možnosť počas jednej procedúry v trvaní 1 hod - 1,5 hod. vyčistiť celý motor vrátane výfukového systému, EGR ventilu a filtra pevných častíc DPF. V konečnom dôsledku môžete dosiahnuť redukciu emisie CO2 až o 70 %, zmenšiť spotrebu paliva až o 15 % a zlepšiť účinnosť a výkon motora.

Výhody dekarbonizácie

  • odstraňuje nánosy karbónu vo všetkých typov motorov
  • obnovuje výkon Vášho motora a optimalizuje jeho spotrebu
  • predchádza poškodeniu finančne nákladných súčiastok ( EGR, DPF, sviečky, ventily, vstrekovače, turbo ...)
  • zlepšuje akceleráciu a zvuk motora
  • znižuje dymivosť automobilu
  • výrazne uľahčuje absolvovanie povinnej emisnej kontroly
  • podstatne predlžuje životnosť motora automobilu.